Çankırı şehri İç Anadolu Bölgesinde bulunan ve Türkiye’nin en değerli kaya tuzu rezervine sahip olan şehridir. Şehri eski zamanlarda Gangara ismi verilen şehrin üstüne kurulmuştur. İlk zamanlarda Paphlagonia’ya bağlı olan şehir, daha sonra Pontus devletine, son olarak da Galatia’ya bağlanmıştır. Bu zamanlarda merkez olarak kabul edilen şehir M.Ö 25’te Poma İmparatorluğu’nun hükümdarlığı altına girmiştir. Bizanslılar döneminde bir ara sürgün yeri olarak da gösterilmekteydi. Emeviler döneminde ise bir kaç defa İslam ordularının kuşatması altında kalmış, ancak kaleyi ele geçirememişlerdir. 1134 yılında Bizans İmparatoru Loannes Komnenos korkunç çarpışmaların ardından kaleyi ele geçirmiştir. Fakat Komnenos Bizans’a geri döner dönmez Danışmentliler şehri geri almışlardır. Daha sonrasında ise bölgeye Selçuklular hükmetmeye başlamış ve I.Murat döneminde Çankırı ve çevresi Osmanlı Devleti himayesi altına girmiştir.

Çankırı, Çankırı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Gezilecek Yerler

Çankırı şehri, türbeleri, milli parkları, camileri, mağaraları, yaylaları, ören yerleri ve müzeleriyle, bütün sene boyunca yerli ve yabancı gezginlerin uğrak noktalarından birisidir. Nednei ise Çankırı şehrinin tarihi Neolotik devirden günümüze kadar kesintisiz olarak varlığını gösterebilmiştir. Tarihine sırasıyla bakacak olursak Hititler, Frigler, Kimmerler, Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Danişment, Candaroğlu ve Osmanlı İmparatorluğu zamanlarında önemli bir yerleşim yeri olarak kabul edilmiştir. Çankırı şehrinde gezip görülecek yerlerin bazıları hakkında kısaca bilgiler vermek gerekirse;

Çankırı, Çankırı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Taş Mescid

Selçuklu zamanından kalan Taş Mescid, Çankırı’da yer alan en önemli yapıtlardan birisidir. İki ayrı binadan meydana gelen tarihi eserin Şifahane bölümü, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Keyhüsrevoğlu 1. Alaaddin Keykubat döneminde 1235 yılında Çankırı Atatbeyi olan Cemaleddin Ferruh tarafından inşa ettirilmiştir. Şifahane kısmına 1242 senesinde sonradan bir de Darulhadis kısmı eklenmiştir. Taş Mescid’de yer alan iki tane figürlü parça, bu eseri plastik işçiliği sanatları bakımından da önemli kılmaktadır. Bu parçalardan birisi 100’e 25 ebatlarında olup gövdeleri birbirine dolanmış vaziyette olan iki yılan motifi yer almaktadır. Yılanların baş kısımları birbirlerine karşılıklı gelecek şekilde motiflendirilmişdir.

Çankırı, Çankırı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ilgaz Dağı Milli Parkı

1976 yılında Ilgaz Dağları üzerine yapılmış olan Milli park, hem Çankırı hem de Kastamonu il sınırları içinde yer almaktadır. Kıyı ile geçiş bölgeleri arasında önemli bir geçiş alanı olmasından dolayı geniş çaplı tabiat zenginliğini içinde barındırmaktadır. Ilgaz Dağının eteklerinden zirvesine doğru gelişmekte olan karaçam, göknar ve sarıçam türü çamlardan oluşan bitki örtüsü, zengin orman tabiatı ile birleşmektedir.

Çankırı, Çankırı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tabiat Anıtları

Çankırı şehrinin belkide en değerli hazinesi, yaşayan tabiat anıtlarıdır. Bu anıtlardan ilki şehri merkezinde yer alan Dokuzkardeşler Çamı’dır. 200 yaşında olan bu çam ağacı 2,8 metre çapında ve 25 metre uzunluğundadır. Karacahöyük-Dokuzkardeşler çamı ise Karacahöyük köyünün kuzey kesiminde yer almaktadır. Köy sakinlerine göre bu ağacın dalları hiç bir şekilde alev almamaktadır ve dibinde yer alan toprağın vücut ağrılarına iyi geldiğine inanılmaktadır. Eskipazar Türbe Cami’ni bahçesinde yer alan Eskipazar Türbe Cami Çamı ise 300 yaşında olup, 1,40 metre çapında ve 7,5 metre uzunluğundadır.

Çankırı, Çankırı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ulaşım Bilgileri

Çankırı’nın ulaşımı, iki anayol ve bu yollara bağlı ara yollar vasıtası ile yapılmaktadır. Kuzey – Güzey yönünden İç Anadoluyu Karadeniz Bölgesine bağlayan Çankırı, Kastamonu, Ankara, İnebolu yolu; Batı-Doğu yönünden ise Çerkeş  – Ilgaz yolu üzerinde yer alan ve Çankırı il sınırları içinde yer alan 105 kilometrelik uzunluğa sahip olan E-80 karayolu üzerinden ulaşım sağlanması mümkündür. Özel araçları ile gelecekler için ise, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Çankırı istikametlerini takip edebilirler.